L'origine de l'igname


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Ne vegevage pi keka. Ve gil o si Hiu.
Ne keka na sōw si Hiu, ni sōw ne tel in ni lōl.
Ni lōl me dë ne Hiu, ni lōl me Mētome —
ni lōl me dë ne Mētome, ni lōl me Tugue —
ni lōl me dë ne Tugue ni vēn me Lō —
ni vēn dë ne Lō ni vēn iag Toge —
ni vēiag Perepare —
ni vēn vol venie pah ē ne Pan̄kis,
ni vēn wahe Melakule.
None vēn wahe Melakule, qen̄ sise, sa sise ni vēn li wëwōn —
ni vēn vēn vēn, ni vēn hër ē ne ho keka nōk ve hō si v' in li wëwōn.
Ni itë ne ho keka ne °nao°, ni gel ni itë të ne ho keka nie k’.
Ni gel ni hiar. Ni hiar vēn vēn ni itë ne tel in.
Ni itë ne tel in ni vēn ur. Ni vēn ur ne tel keka ne, ni vēn.
Ni vēn ur vol venie pah ne v-ag toge ni vēn me, vēn me, vēn me —
Vēn wahe me Toge.
Vēn me dë ne Toge ni vēn me vete'k, vēn il Tugue ni vēn il Mētome, ni vēn wahe Hiu, ni vēn vēn vēn vēn ni vēn hër ē ne tesin ve tu Hiu.
Ale, ni gil.
Nihe ge gil: gil gil gil gil gil gil gil gil gil gil gil ne keka ne, ge gil o.
Ge gil o ne keka, ge gih ē ne tel in ge rav.
Nihe ge rav ne keka ne, ge rav me Mētome, nihe ge rav me Mētome, heqere te Mētome ve toge.
Nihe ge rav me, heqere te Mētome ge herie ne keka ē ne rega wë nōk, ge her n̄woh ne lih in sise.
Ge rav me Tugue, da pe wë ne.
Nihe ge herie: her n̄woh ne lih in sise.
Nonegë nihe ve rav wahe me Lō: hen̄were te Lō tat mene gë, nihe pah ve gel kō lo, ge vē ge men̄ode.
Nonegë nihe n̄wuln̄wule me, heqere mat rav roh ne keka, ne gelisin weren̄o ve tog' ē ne gergereh rega mesale wë nōk.
Nihe ge vile ne vinvin gengën ne nao, ge riu. Wë ge ton.
Nihe ge rav iag Toge — hen̄were pah tategë: sa tēmeto tuwē ve hag l' ēn̄we.
Nonegë nihe ve rav roh ne keka me wë ve da pe të ni vēn roh, ni herie ē ne sōg mē wë nōk, ni her n̄woh ne pelō keka.
Nihe ge rav pe ne ni vēn o dë ne venie kike, ni vēn vēn iag Pan̄kis, ni vēn vēn vēn wahe Melakule.
Ne qetune nihe ge ton Melakule.
Ni rak të Melakule, den̄wē kike ni riu ne keka, nihe vë gil, na pepero wë na pepero! — wë ne Hiu.
Tugue menegëwih, Mētome menegëwih; vete kike tate sir, nawë ne vingengën weren̄o nihe ve vile si.
Toge, ne pelō keka n̄weren̄o nihe ve riu t' ē, v' ole si: ni rak të nihe ge riu ne gengën in wë tate sir wë ne Melakule mi ne Hiu!
Ne vegevage nōk ni pah pe nōk.

S1

stop écouter
Ne vegevage pi keka. Ve gil o si Hiu.

S2

stop écouter
Ne keka na sōw si Hiu, ni sōw ne tel in ni lōl.

S3

stop écouter
Ni lōl me dë ne Hiu, ni lōl me Mētome —

S4

stop écouter
ni lōl me dë ne Mētome, ni lōl me Tugue —

S5

stop écouter
ni lōl me dë ne Tugue ni vēn me Lō —

S6

stop écouter
ni vēn dë ne Lō ni vēn iag Toge —

S7

stop écouter
ni vēiag Perepare —

S8

stop écouter
ni vēn vol venie pah ē ne Pan̄kis,

S9

stop écouter
ni vēn wahe Melakule.

S10

stop écouter
None vēn wahe Melakule, qen̄ sise, sa sise ni vēn li wëwōn —

S11

stop écouter
ni vēn vēn vēn, ni vēn hër ē ne ho keka nōk ve hō si v' in li wëwōn.

S12

stop écouter
Ni itë ne ho keka ne °nao°, ni gel ni itë të ne ho keka nie k’.

S13

stop écouter
Ni gel ni hiar. Ni hiar vēn vēn ni itë ne tel in.

S14

stop écouter
Ni itë ne tel in ni vēn ur. Ni vēn ur ne tel keka ne, ni vēn.

S15

stop écouter
Ni vēn ur vol venie pah ne v-ag toge ni vēn me, vēn me, vēn me —

S16

stop écouter
Vēn wahe me Toge.

S17

stop écouter
Vēn me dë ne Toge ni vēn me vete'k, vēn il Tugue ni vēn il Mētome, ni vēn wahe Hiu, ni vēn vēn vēn vēn ni vēn hër ē ne tesin ve tu Hiu.

S18

stop écouter
Ale, ni gil.

S19

stop écouter
Nihe ge gil: gil gil gil gil gil gil gil gil gil gil gil ne keka ne, ge gil o.

S20

stop écouter
Ge gil o ne keka, ge gih ē ne tel in ge rav.

S21

stop écouter
Nihe ge rav ne keka ne, ge rav me Mētome, nihe ge rav me Mētome, heqere te Mētome ve toge.

S22

stop écouter
Nihe ge rav me, heqere te Mētome ge herie ne keka ē ne rega wë nōk, ge her n̄woh ne lih in sise.

S23

stop écouter
Ge rav me Tugue, da pe wë ne.

S24

stop écouter
Nihe ge herie: her n̄woh ne lih in sise.

S25

stop écouter
Nonegë nihe ve rav wahe me Lō: hen̄were te Lō tat mene gë, nihe pah ve gel kō lo, ge vē ge men̄ode.

S26

stop écouter
Nonegë nihe n̄wuln̄wule me, heqere mat rav roh ne keka, ne gelisin weren̄o ve tog' ē ne gergereh rega mesale wë nōk.

S27

stop écouter
Nihe ge vile ne vinvin gengën ne nao, ge riu. Wë ge ton.

S28

stop écouter
Nihe ge rav iag Toge — hen̄were pah tategë: sa tēmeto tuwē ve hag l' ēn̄we.

S29

stop écouter
Nonegë nihe ve rav roh ne keka me wë ve da pe të ni vēn roh, ni herie ē ne sōg mē wë nōk, ni her n̄woh ne pelō keka.

S30

stop écouter
Nihe ge rav pe ne ni vēn o dë ne venie kike, ni vēn vēn iag Pan̄kis, ni vēn vēn vēn wahe Melakule.

S31

stop écouter
Ne qetune nihe ge ton Melakule.

S32

stop écouter
Ni rak të Melakule, den̄wē kike ni riu ne keka, nihe vë gil, na pepero wë na pepero! — wë ne Hiu.

S33

stop écouter
Tugue menegëwih, Mētome menegëwih; vete kike tate sir, nawë ne vingengën weren̄o nihe ve vile si.

S34

stop écouter
Toge, ne pelō keka n̄weren̄o nihe ve riu t' ē, v' ole si: ni rak të nihe ge riu ne gengën in wë tate sir wë ne Melakule mi ne Hiu!

S35

stop écouter
Ne vegevage nōk ni pah pe nōk.