Conte du crabe cocotier et Merawehih


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Ne gehuh sise ve hag si Mētome, ne kerkur tēle.
Ne gehuh geregore na hag li qerën̄ vot.
Qen̄ sise, ni gel ni kur ne tēle vēn vēn vēn, heqere g' uah pah dë ne venie ne, Mētome.
Nihe g' uah pah, vēn me venie luwō, Tugue, ge tog' ē.
Qen̄ sise, Merawehih ni tegetoge, ni vese hi remë mē “Noke të ke vē k' itë ne gehuh pe hen̄were / ve kerkur tēle nōk.”
Merawehih të / Remë mē të “Na gëwie.”
Ni vēn, ni vile (ne vën gë?) ne mi.
Na mëne ni vile ni vēn wahe vēn — ni itë ne gehuh ne ve hag, ne gehuh geregore!
Ni vese hivie të “O! Nike vēn wahe me!” Pa nie ve vēn, nie na pen̄ nie t' ē ne mi.
Tarepiëne na memi! Na memi rēt!
Pa ne gehuh ne ni ise naō ni vese të “Ē! Ne liek na n̄ih të nike si rak të noke memi wë nike!”
Merawehih të “Na gëwie! Pa n' ēve të dō rak: dō pi n' ëv! Dōr si-vë ne lite.”
Hōr qihe ne lite, ōr si-vë ne lite me, ōr pi n' ëv.
Pi n' ëv, n' ëv ni go—w gow, n' ëv ni lewelawe.
Merawehih ni vese hi ne gehuh të: “Nike ho ne puhu vēn ri ëv wë nōk!”
Merawehih ni vese hi ne gehuh: “Aa!”
Ne puhune vēn ri ëv wë nōk, ne gehuh / n' ëv vë vēn vēn, ne gehuh të “Ki ki ki ki ki! Na memerie wē!”
Merawehih të “No, na gëwie! Të n' ake gëwie që!”
Vē—n vēn, ne puhune ni memi dën.
Ne puhune ni memi, ni ten̄woh, ni hō.
Nonegë ne puhune tuwē ve ten̄woh ve hō, heqere ve toge Tugue na rōn̄ si ne pehu gehuh ne ve ledun̄.
Alē, ni ho wulë sise vēn të sise wulë — hōr tutwë wë nōk, vēn vēn ne pehune tuwē vë ten̄woh — ni hō.
Vēn vēn vēn vēn, ne puh kelkal pah ni pah — vēn ne puh geregare pehpahvëin.
Nie të “Pa nike të we rak pah wë nōk ia të ne tarepi vë memi dën, alē dōr ake puhowe n̄wulen̄wule wulë ne pehu.”
Nonegë ne puh geregare pehpahvëin v' in ri ëv, n' ëv ni gow gow ni itë ne pehune dën ni memi; ne pehune ni ten̄woh, ni hō.
Heqere ve toge venie luwō na rōn̄ si ve ledun̄ wë ne mon.
Vēn vēn, ne pehune pah rēt ni pah, Merawehih të “Aa! Nike pe ve kerkur ne tēle!”
Ni hër mēse ne gehuh.
Ni hër mēse pah ne gehuh, ni rak n' ëv.
n' ëv ni oh — Memeta: Merawehih mak not ne gehuh.
Alē, hen̄were ge n̄wulen̄wule wulë!
Ne gehuh ve kerkur tēle si mat mēt.
Hen̄were v' uah si ve n̄wulen̄wule dë ne gehuh, mat itë n' ëv naō — nihe ge holōq n̄wule wulë, vēn Tugue / vēn Mētome.
N̄wulen̄wule wulë vēn Mētome.
Pah pe nōkōke!
Ne vegevage ni pah pe wë nōk.
Ni rak të den̄wē kike, Nik' itë ne gehuh tekële na memi — vēn ur ne vegevage së pe ne.
Nik' itë tekële na memi, wë Nik' itë vë vilse me wë na mēt wë na howse pe. Pa nawë, na da ur ne vegevage pe ne.
S1 stop écouter
Ne gehuh sise ve hag si Mētome, ne kerkur tēle.

S2 stop écouter
Ne gehuh geregore na hag li qerën̄ vot.

S3 stop écouter
Qen̄ sise, ni gel ni kur ne tēle vēn vēn vēn, heqere g' uah pah dë ne venie ne, Mētome.

S4 stop écouter
Nihe g' uah pah, vēn me venie luwō, Tugue, ge tog' ē.

S5 stop écouter
Qen̄ sise, Merawehih ni tegetoge, ni vese hi remë mē “Noke të ke vē k' itë ne gehuh pe hen̄were / ve kerkur tēle nōk.”

S6 stop écouter
Merawehih të / Remë mē të “Na gëwie.”

S7 stop écouter
Ni vēn, ni vile (ne vën gë?) ne mi.

S8 stop écouter
Na mëne ni vile ni vēn wahe vēn — ni itë ne gehuh ne ve hag, ne gehuh geregore!

S9 stop écouter
Ni vese hivie të “O! Nike vēn wahe me!” Pa nie ve vēn, nie na pen̄ nie t' ē ne mi.

S10 stop écouter
Tarepiëne na memi! Na memi rēt!

S11 stop écouter
Pa ne gehuh ne ni ise naō ni vese të “Ē! Ne liek na n̄ih të nike si rak të noke memi wë nike!”

S12 stop écouter
Merawehih të “Na gëwie! Pa n' ēve të dō rak: dō pi n' ëv! Dōr si-vë ne lite.”

S13 stop écouter
Hōr qihe ne lite, ōr si-vë ne lite me, ōr pi n' ëv.

S14 stop écouter
Pi n' ëv, n' ëv ni go—w gow, n' ëv ni lewelawe.

S15 stop écouter
Merawehih ni vese hi ne gehuh të: “Nike ho ne puhu vēn ri ëv wë nōk!”

S16 stop écouter
Merawehih ni vese hi ne gehuh: “Aa!”

S17 stop écouter
Ne puhune vēn ri ëv wë nōk, ne gehuh / n' ëv vë vēn vēn, ne gehuh të “Ki ki ki ki ki! Na memerie wē!”

S18 stop écouter
Merawehih të “No, na gëwie! Të n' ake gëwie që!”

S19 stop écouter
Vē—n vēn, ne puhune ni memi dën.

S20 stop écouter
Ne puhune ni memi, ni ten̄woh, ni hō.

S21 stop écouter
Nonegë ne puhune tuwē ve ten̄woh ve hō, heqere ve toge Tugue na rōn̄ si ne pehu gehuh ne ve ledun̄.

S22 stop écouter
Alē, ni ho wulë sise vēn të sise wulë — hōr tutwë wë nōk, vēn vēn ne pehune tuwē vë ten̄woh — ni hō.

S23 stop écouter
Vēn vēn vēn vēn, ne puh kelkal pah ni pah — vēn ne puh geregare pehpahvëin.

S24 stop écouter
Nie të “Pa nike të we rak pah wë nōk ia të ne tarepi vë memi dën, alē dōr ake puhowe n̄wulen̄wule wulë ne pehu.”

S25 stop écouter
Nonegë ne puh geregare pehpahvëin v' in ri ëv, n' ëv ni gow gow ni itë ne pehune dën ni memi; ne pehune ni ten̄woh, ni hō.

S26 stop écouter
Heqere ve toge venie luwō na rōn̄ si ve ledun̄ wë ne mon.

S27 stop écouter
Vēn vēn, ne pehune pah rēt ni pah, Merawehih të “Aa! Nike pe ve kerkur ne tēle!”

S28 stop écouter
Ni hër mēse ne gehuh.

S29 stop écouter
Ni hër mēse pah ne gehuh, ni rak n' ëv.

S30 stop écouter
n' ëv ni oh — Memeta: Merawehih mak not ne gehuh.

S31 stop écouter
Alē, hen̄were ge n̄wulen̄wule wulë!

S32 stop écouter
Ne gehuh ve kerkur tēle si mat mēt.

S33 stop écouter
Hen̄were v' uah si ve n̄wulen̄wule dë ne gehuh, mat itë n' ëv naō — nihe ge holōq n̄wule wulë, vēn Tugue / vēn Mētome.

S34 stop écouter
N̄wulen̄wule wulë vēn Mētome.

S35 stop écouter
Pah pe nōkōke!

S36 stop écouter
Ne vegevage ni pah pe wë nōk.

S37 stop écouter
Ni rak të den̄wē kike, Nik' itë ne gehuh tekële na memi — vēn ur ne vegevage së pe ne.

S38 stop écouter
Nik' itë tekële na memi, wë Nik' itë vë vilse me wë na mēt wë na howse pe. Pa nawë, na da ur ne vegevage pe ne.